Stödsamtal

Under vissa belastande perioder i livet kan du behöva professionellt stöd.
Psykologiska stödsamtal ger dig förståelse och kunskap kring det som sker och hjälper dig att få nya perspektiv och aktivera dina egna resurser.

Stödsamtal ger dig möjlighet att bättre klara av omvälvande förändringar i livssituationen, såsom sorg, separation eller andra förluster.

Samtalsstöd kan även underlätta vid kriser orsakade av sådant som kan sägas tillhöra det normala livet, såsom att bli förälder, gå i pension, eller återgå i arbete efter en längre tids sjukdom.

Samtal ger även gott stöd vid stressreaktioner, sjukdom eller smärttillstånd.