Så går det till

Vi börjar med att träffas för ett första samtal, där vi tillsammans går igenom din aktuella situation och vad du vill ha hjälp med. Utifrån detta samtal beslutar vi gemensamt om hur en fortsättning skulle kunna se ut och vad som är målet för dig. Vi bestämmer då även en tidsplan och sätter ramarna för arbetet.

En samtalssession är vanligen 45-50 min.
Betalning för privatkunder sker kontant eller via Swish, vid varje tillfälle, eller mot faktura.
Betalning för företagskunder sker mot faktura.
Coaching läggs upp enligt en särskild process.