Psykoterapi

Psykoterapi är en vetenskapligt grundad metod där terapeut och klient i samtal undersöker tankar, känslor och beteenden. Syftet är att öka insikten om hur du själv fungerar och ditt sätt att relatera till andra. Den terapeutiska processen ger dig möjlighet att förändra dina livsmönster och utveckla nya, mer fungerande sätt att förhålla dig och uppleva en större tlllfredsställelse i ditt liv och dina relationer.

Psykoterapi som behandling vid exempelvis depression, stresstillstånd, ångest eller oro har väl dokumenterad effekt.

Målet för en terapi är individuellt och formuleras tillsammans under de inledande samtalen. Då kommer vi också överens om tid och omfattning. En korttidsterapi omfattar cirka 8-12 ggr. Längre processer utvärderas gemensamt underhand.