Parterapi

Få relationer är viktigare än den vi har med vår partner. Ändå ägnar vi ibland förhållandevis lite tid åt att understödja och utveckla vår relation som par. Större och mindre händelser i livet och vardagen skapar situationer och ibland mönster som kan vara svåra att hantera, och som kan leda till ökat avstånd, konflikter, eller sämre kommunikation. Ska vi ens leva ihop? Älskar vi varandra? Hur kan vi skapa och utveckla en god spiral och en god, nära relation? Om vi vill lämna varandra, hur kan man göra det på ett bra sätt? Kan vi blåsa nytt liv i kärleken? Hur löser vi våra vardagsfrågor?

Varje par har sin egen dynamik, och när vi träffas första gången tittar vi gemensamt på er situation, ert nuläge och vad ni vill uppnå, och lägger upp arbetssättet utifrån detta. Det brukar bli praktiskt med dubbelsessioner, så att man hinner prata igenom frågor och att bådas perspektiv kan belysas vid varje tillfälle - medan tätheten mellan träffar kan varieras efter behov.