Konsultation

Konsultation ger dig möjlighet att erhålla psykologisk kunskap kring en fråga eller ett problem där du vill ha vägledning och ökad kunskap för att bättre förstå vad som sker och bedöma hur du vill handla.

Som privatperson kan du få ett psykologiskt perspektiv på en situation eller ett skeende som du upplever som problematiskt. Ökad psykologisk förståelse ger dig möjlighet att hantera situationen mer konstruktivt och hjälper till att tydliggöra dina handlingsalternativ.

Som yrkesmänniska ger psykologisk konsultation redskap och möjlighet till en mer professionell hållning. Belysningen av situationen förtydligar vad som ingår i yrkesrollen och underlättar för dig att skapa en balans mellan empati och professionalitet. Konsultation ger även en långsiktig utveckling av din kompetens.