Coaching

Coaching är en kraftfull process för utveckling av dig som person — i din chefsroll, yrkesroll eller privat. Coaching ger dig möjlighet att agera, ta nya steg framåt, och att lära om dig själv och hur du fungerar. Processen är lösningsfokuserad, systematisk och resultatorienterad och bygger på ett ömsesidigt samspel mellan dig och din coach, där du bidrar med din motivation och din coach med formen för processen.

Varje coachingupplägg är individuellt. Syfte, mål och ramar definieras tillsammans vid en första träff, innan processen börjar.

Moment som vanligen ingår är en noggrann genomlysning av ditt nuläge, ett utforskande av visioner och mål, dina resurser och eventuella hinder. Hela processen driver till handling och till reflektion.

Coaching är användbart både vid längre processer (du står inför utmaningar i ditt ledarskap, önskar lyfta dig i din yrkesroll, vill utvecklas och skapa nya möjligheter) och vid specifika problem där du vill få nya perspektiv, aktivera dina inre resurser och ”komma loss”.

Jag använder vedertagna psykologiska coachingmodeller och är utbildad i Sverige av Olle Anfelt.