Välkommen

Någon gång i livet kan alla behöva psykologisk hjälp. Vid stress, sorg och separation kan vi behöva stöd i att hantera situationen och hitta sätt att återfå vår balans. Ibland drabbas vi av oro, depression eller livskriser. Ibland vill vi utvecklas och skapa nya livsmönster och mer fungerande sätt att förhålla oss i relationer till andra eller i vårt arbete.

Charlotte Henschel är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapi, stödsamtal, konsultation eller coaching efter ditt behov.